آینده ارز دیجیتال پولکادات

استقبال بعضی از پروژه‌ های معروف کوساما، Edgeware و سورا از پولکادات سبب شده که آینده قیمت پولکادات بسیار درخشان و امیدوارکننده باشد و این طور انتظار می ‌رود قیمت پولکادات در سال ۲۰۲۱ با بازدهی مناسبی مواجه شود. کوری میلر مدیر ارشد توسعه در صرافی dYdX و یکی از اعضای هیئت مدیره در شرکت سرمایه ‌گذاری جنسیس بلاک کپیتال، رشد ارز دیجیتال پولکادات را حاصل عملکرد عالی بنیاد اینترنت نسل سوم می ‌داند. در حقیقت بنیاد اینترنت نسل سوم بنیان ‌گذار و پشتیبان مالی پروژه پولکادات است. میلر در این راستا این طور بیان کرده است :

این شرایط بازتابی از کار فوق ‌العاده بنیاد اینترنت نسل سوم در خصوص ایجاد جامعه ‌ای در سطح بین المللی به حساب می آید. نتایج چنین فعالیت هایی موجب افزایش آگاهی و پذیرش توسعه‌ دهندگان شده است.