برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

ارزش ریال ایران در برابر لیر ترکیه

لیر به ریال

ارزش ریال ایران در برابر لیر ترکیه

روند ماهانه ارزش ریال ایران در برابر لیر ترکیه در دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ (هفت ساله) با وجود سقوط ارزش لیر ترکیه، در یک سال اخیر ارزش ریال در برابر لیر تقریبا نصف شده است.

در ترکیه مردم برای فروش دلارهایشان به صرافی ها سرازیر شدند تا ارزش پولشان حفظ شود.

خبرهایی مبتنی بر سرمایه گذاری های سنگین قطر در ترکیه نیز مانع ریزش بیشتر لیر ترکیه شد.

مقایسه اقتصاد ایران و ترکیه

تمامی این موارد در حالی است که لیر ترکیه ۳۰ الی ۴۰ سال پیش ارزشی به مراتب پایین تر از ریال ایران داشت؛ ترکیه هیچ منابع طبیعی مانند نفت، گاز، انواع منابع معدنی و … را نیز در اختیار ندارد و تنها با رشد گردشگری، پوشاک و صنعت آبجو توانسته این گونه اقتصاد خود را ارتقا دهد.

برای دوستانتان بفرستید: