مدیریت ذهن چیست – چگونه ذهن خود را به بهترین شکل مدیریت کنیم؟

امروز می خواهیم در این مقاله به صورت مختصر در مدیریت ذهن و عملکرد و تواناهایی آن با شما همراه باشیم، از آنجا که ذهن در اصل دارای ویژگی های ذاتی از قبیل، درک و شناخت، علم و آگاهی، اندیشه، حافظه، مجموعه احساسات و هیجانات، دقت نظر و توجه، ظرفیت و توانائی ها می باشدکه …

بیشتر بخوانید