بازخرید سهام به چه معناست؟

بازخرید سهام (یا خرید مجدد سهام یا بازخرید سرمایه) خرید مجدد یک شرکت از سهام خود است. این یک روش انعطاف پذیر تر (نسبت به سود) از بازگشت پول به سهامداران را نشان می دهد. در بیشتر کشورها، یک شرکت می تواند سهام خود را با توزیع وجه نقد به سهامداران موجود در ازای کسری […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top