معرفی ارز دیجیتال ملی ایران با جزئیات دقیق

ارز دیجیتال آن قدری سروصدا کرد و سوددهی خوبی به همراه داشت که کشورها هم برای این که از قافله عقب نمانند، یک به یک شروع به عرضه ارز ملی کشور خود کردند تا در مناسب سیاسی و اقتصادی آینده بتوانند از آن اسفاده نمایند. ایران هم از این قائله مستثنی نیست و برنامه هایی …

بیشتر بخوانید