برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پیش بینی و‌ تحلیل قیمت دلار در سال ۹۷

پیش بینی و‌ تحلیل قیمت دلار

با توجه به نوسانات شدید دلار و وابسته بودن زندگی مردم و‌ اقتصاد ایران به این ارز تصمیم گرفتیم از دیدگاه کارشناسان نظرات را جمع بندی کنیم تا شاید کمکی به برنامه ریزی مردم برای آینده کسب و‌ کار و زندگی شان داشته باشیم.

رکورد تاریخی
این روزها بارها و بارها سقف قیمتی دلار در طول تاریخ اقتصادی ایران لمس شد. امروز ۲ مهر ۹۷ قیمت دلار تا ۱۶۲۰۰ تومان افزایش داشت و‌ رکوردی تاریخی برای خود ثبت کرد. به نظر میرسد تحولات سیاسی مربوط به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کش و قوس های روابط ایران و آمریکا در چند روز مانده به اجلاس بین المللی سازمان ملل و به عبارت دیگر ترس های سیاسی بیشتر عامل این افزایش قیمت باشد.

ديدگاه تحليلی
اما از دیدگاه منطقی با توجه به تراز صادرات و وارداتی که دولت اعلام میکند ظاهرا مشکلی برای عرضه دلار به بازار وجود ندارد و همه چیز تحت کنترل است اما بی تفاوتی مسئولین به جهش های نرخ دلار نیز جای تعجب دارد.
همچنین تقاضا برای این ارز همچنان قدرتمندتر از عرضه است و باعث این افزایش در ماه های گذشته شده است.

در واقع شايد ارز براي مصارف تجاری و صنعتي در مقياس بزرگ با ساز و كارهای مشخص امكان پذير باشد اما انچه در ايران به عنوان نرخ ارز شناخته می شود و در باور مردم جاي مي گيرد نه نرخ سناست و نه نرخ نيما و نه هيچ نرخ ديگر بلكه نرخي است كه مردم عادي براي خريد بدون محدوديت و ضوابط خاص به ان دسترسي دارند و به نظر مي رسد دولت نسبت به ان بيتفاوت است.

همين بيتفاوتی به التهاب بازار افزوده و ميدان را براي متقاضياني غير رسمي و سودجويان بازارها خالي و ايمن تر ساخته است.

البته بديهي است با توجه به تحريم هاي پيش رو، دولت و عرضه كنندگان ارز نيز با كمي احتياط نسبت به اينده و توجه به وضعيت ذخاير، با توجه به محدوديت هاي احتمالي آتی به مديريت بازار بپردازند.

براي تحليلي قيمت ارزها از دو منظر مي توان به بررسي ان پرداخت، نخست از منظر محاسبات اقتصادی و سپس از منظر وضعيت عرضه و تقاضا.

انچه مسلم است به دليل تحريم ها وضعيت دسترسي و انتقال فيزيكي ارز به داخل كشور با محدوديت هاي زيادي مواجه است لذا از منظر عرضه و تقاضا توازن و تناسب قبلی پايدار نيست و تاثيرات همين انتظار عدم پايداري مي تواند زمينه افزايش قيمتها را پيش از رخداد واقعي فراهم سازد.

اما از منظر مطالعات اقتصادی و در نظر گرفتن تفاوت تراز تجاری كشورها در مقايسه با ايران و اختلاف تورم كشورها بررسي نظرات كارشناسان اين بخش نشان مي دهد تقريبا هيچيك به ارزشگذاري دلار دو محدوده هاي بالاتر از ٨ هزار تومان در این مقطع زماني اعتقاد ندارن.
لذا به نظر مي رسد عمدتا قيمت بازار تحت تاثير عوامل رواني و انتظارات اتي از وصعيت عرضه و تقاضاي ارز نشئت گرفته است و تنها با تغيير در اين انتظارات مي توان اثر مهمتري را در نوسان نرخ ارز به خصوص در سمت كاهشي ان بايد انتظار داشت.

تصویت شدن FATF نیز میتواند تاثیر مثبتی در ریزش قیمت دلار داشته باشد.

قیمت نموداری
اما از دیدگاه تکنیکی در چارت دلار به ریال نکته های جالبی متوجه خواهیم شد. به زبان ساده بگوییم اگر روند افزایشی باشد قیمت بعدی حوالی۱۶۶۰۰ خواهد بود و طبق الگوهای تکنیکال در صورت ریزشی بودن دلار حمایت مهم بعدی حوالی ۱۲۶۰۰ خواهد بود.

برای دوستانتان بفرستید: