برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ باشگاه آگاه

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از نمادهای زیر جز شرکت های فراکابی نیست؟

 

✍️کد سوال ۹۹۰۱۰۲۵

 

پاسخ: گزینه ۳

 

(گزینه ۳: وامید)

فراکاب مخفف چهار نماد فرابورس،کالا،انرژی و بورس می باشد.

 

????????????????

 

دانش بازار سرمایه

سوال :

نمادهای کدام یک از گزینه های زیر جز گروه مواد و محصولات دارویی است؟

 

✍️کد سوال ۹۹۰۱۰۲۶

 

پاسخ: گزینه ۱

 

(گزینه ۱: دیران و ریشمک )

برای دوستانتان بفرستید: