برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوال ۹۹۰۱۰۱۹ باشگاه آگاه

دانش بازار سرمایه

سوال :در تاریخ ۱۱ فروردین ۹۹ کدام نماد بیشترین ارزش معاملات را در گروه محصولات شیمیایی داشته است؟

 

✍️کد سوال ۹۹۰۱۰۱۹

 

پاسخ: گزینه ۴

(گزینه ۴: شکلر )

 

برای دوستانتان بفرستید: