برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ باشگاه آگاه

??????????

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۲۶

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به آخرین گزارش فعالیت ماهانه ۱ ماهه منتهی به ۹۹/۱/۳۱ نماد “فنوال” مبلغ فروش کدامیک از محصولات بیشتر بوده است؟

 

گزینه ۱: ورق آلومینیومی

 

 

??????????
??????????

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۲۷

 

دانش بازار سرمایه

سوال :بیشترین سهام نماد “وتجارت” در اختیار کدام سهامدار است؟

 

گزینه ۱: دولت جمهوری اسلامی ایران

 

??????????

برای دوستانتان بفرستید: