برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ باشگاه آگاه

دانش بازار سرمایه

سوال :محصول آجر آلومینی، جز محصولات تولیدی کدام نماد در اسفند ماه بوده است؟

 

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۰۷

 

پاسخ : گزینه ۳

 

(گزینه ۳: کاذر)

 

 

????????????????

????????????????

 

دانش بازار سرمایه

سوال :بیشترین سهام نماد بانک صادرات ایران (وبصادر) در ۳ ماه آخر سال ۹۸ در اختیار کدام سهامدار عمده بود؟

 

 

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۰۸

 

پاسخ: گزینه ۱

 

(گزینه ۱: دولت جمهوری اسلامی)

 

????????????????

 

برای دوستانتان بفرستید: