برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات یکشنبه – ۵ مرداد ۱۳۹۹ باشگاه آگاه

 

✍️کد سوال ۹۹۰۵۰۰۸

 

دانش بازار سرمایه

سوال :شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار، سهامدار عمده کدام نماد است؟

 

 

گزینه ۲ : کرمان

 

 

????????????????

 

 

✍️کد سوال ۹۹۰۵۰۰۹

 

دانش بازار سرمایه

سوال :

با توجه به صورت های مالی میان دوره ای دوره منتهی به ۳۱ خرداد ۹۹ (حسابرسی نشده) درآمدهای عملیاتی نماد “فاما” در این دوره چند ملیون ریال بوده است؟

 

 

 

گزینه ۱ : ۶۹۶۳۱۲

 

????????????????

????????????????

 

 

✍️کد سوال ۹۹۰۵۰۰۳

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدامیک از نمادهای زیر جز گروه محصولات شیمایی نیست؟

 

 

گزینه ۴ : شبندر

 

????????????????

برای دوستانتان بفرستید: