برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات یکشنبه ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ باشگاه آگاه

 

 

✍️کد سوال ۹۹۰۷۰۲۳

 

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام گزینه صحیح نیست؟

 

 

 

پاسخ صحیح گزینه ۲

 

شرکت سرمایه گذاری صباتامین بزرگترین سهامدار عمده بانک تجارت است.

 

 

 

????????????????

 

 

✍️ کد سوال ۹۹۰۷۰۲۴

 

 

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام یک از نمادهای زیر در گروه پتروشیمی نیست؟

 

 

پاسخ صحیح گزینه ۲: شیران

 

 

 

????????????????

برای دوستانتان بفرستید: