برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات یکشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ باشگاه آگاه

کد سوال ۹۹۰۲۰۳۹

 

دانش بازار سرمایه

سوال :بانک تجارت و صندوق بازنشستگی کشوری سهامدار عمده کدامیک از نمادهای زیر است؟

 

پاسخ صحیح گزینه ۱: فولاد

 

??????????

??????????

 

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۴۰

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش فعالیت شرکت داروسازی اکسیر در دوره یک ماهه منتهی به ۹۹/۰۱/۳۱ مجموع فروش داخلی محصولات حدودا چند میلیون ریال بوده است؟

 

 

پاسخ صحیح  گزینه ۱: ۷۸۴۰۰۰

 

 

??????????

برای دوستانتان بفرستید: