برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ باشگاه آگاه

??????????

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۴۴

 

دانش بازار سرمایه

سوال :طبق گزارش فعالیت فروردین ماه “خلنت” نرخ فروش کدام محصول در این ماه بیشتر بوده است؟

 

پاسخ صحیح گزینه ۲

 

??????????

برای دوستانتان بفرستید: