برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات سه شنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ باشگاه آگاه

??????????

 

✍️کد سوال ۹۹۰۳۰۱۸

 

دانش بازار سرمایه

سوال : با توجه به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نماد فسازان، به ترتیب درصد تغییر هزینه‏‌هاى مالى و هزینه‏‌هاى فروش، ادارى و عمومى تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل چند درصد است؟

 

 

پاسخ صحیح گزینه : ۱

 

 (۱۰۲) – (۴۹)

 

??????????

??????????

 

✍️کد سوال ۹۹۰۳۰۱۹

 

دانش بازار سرمایه

سوال : با توجه به صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) شرکت سیمان بهبهان، دریافت‌های نقدی حاصل از سود‌ سهام، دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس چه میزان بوده است؟ (مبالغ به میلیون ریال است)

 

 

 پاسخ صحیح گزینه ۴ : ۱۸۲۹۶

 

??????????

برای دوستانتان بفرستید: