برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات دوشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ باشگاه آگاه

#کد_سوال : ۱۴۰۰۰۳۰۰۶

 

دانش بازار آتی

سوال :هر کدام از عوامل مطرح شده به ترتیب چه رابطه ای با قیمت نقره دارند؟( شاخص دلار، نرخ بیکاری، نرخ بهره و افزایش تنش میان کشورها)

 

گزینه ۱: معکوس، مستقیم، معکوس، مستقیم

 

????????????????

????????????????

 

#کد_سوال : ۱۴۰۰۰۳۰۰۷

 

دانش بازار سرمایه

سوال :مطابق با گزارش اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ خراسان، نرخ فروش اوره حمایتی و صادراتی نسبت به فروردین ماه ۱۴۰۰ به ترتیب چه تغییری داشته است؟

 

گزینه ۱: ۵ درصد افزایش – ۸ درصد افزایش

 

????????????????

برای دوستانتان بفرستید: