جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ باشگاه آگاه

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

✍️کد سوال ۹۹۰۳۰۱۶

پاسخ صحیح گزینه : ۳

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

✍️کد سوال :  ۹۹۰۳۰۱۷

پاسخ صحیح گزینه : ۱

🔸🔷🔶🔹🔸🔷🔶🔸

🔸🔷🔶🔹🔸🔷

برای دوستانتان بفرستید:
Posts created 121

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 20 =

مطالب مرتبط

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top