برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ باشگاه آگاه

????????

✍️کد سوال ۹۹۰۳۰۱۶

پاسخ صحیح گزینه : ۳

????????

????????

✍️کد سوال :  ۹۹۰۳۰۱۷

پاسخ صحیح گزینه : ۱

????????

??????

برای دوستانتان بفرستید: