برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات دوشنبه ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ باشگاه آگاه

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۲۸

 

دانش بازار سرمایه

سوال :

تنها سهامدار عمده نماد “سبزوا” کدام گزینه است؟

 

پاسخ صحیح گزینه ۱

شرکت سنجش سهام سیمان سبزوا

 

??????????

??????????

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۲۹

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به اطلاعات و صورت های مالی میان دوره ای ۹ ماهه منتهی به ۹۹/۱/۳۱ نماد “وجامی” جمع دارایی های جاری این شرکت کدام گزینه است؟

 

گزینه ۱: ۳۰۴۶۶۱ میلیون ریال

 

 

??????????

برای دوستانتان بفرستید: