برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

بخشی از دلایل کاهش قیمت دلار

بخشی از دلایل کاهش قیمت دلار عبارتند از:

▪️پیش بینی ها مبنی بر تصویب FATF در مجلس که موانع تبادلات بانکی ایران را می کاهد.

▪️آغاز مراحل اجرایی توافق ایران و اروپا مبنی بر ادامه همکاری های اقتصادی و مبادلات بانکی ؛ طبق این توافق، جریان پول از سمت اروپا به ایران در مسیری جدید ادامه خواهد یافت.

▪️افزایش بهای جهانی نفت منجر به تقویت پول ایران به عنوان یکی از صادرکنندگان نفت شده است، به ویژه آن که انتظار می رود فروش نفت ایران به اروپا ادامه یابد و پول آن به ایران برگردد.

▪️استمرار ارائه ارز دولتی برای واردات و تعهد عملی دولت در این عرصه که بیش از ۹۸ درصد ارز در این بخش مصرف می شود.

▪️پایان فصل سفرهای تابستانی.

▪️دستگیری ۴۱۷ دلال ارزی مرتبط با ایران در ترکیه ، که باعث خروج و قاچاق ارز می شدند.

برای دوستانتان بفرستید: