صندوق های ETF – همه چیز درباره صندوق های قابل معامله ETF

این صندوقها صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس است و می توان آن را یک دارایی باارزش در سبد دارایی هر سرمایه گذار دانست؛ نحوه کار این صندوقها بسیار ساده است، یک ETF در بازار بورس مانند سهام، خرید و فروش می شود و کارکرد آن مانند صندوقهای سرمایه گذاری مشترک است، البته تفاوتهایی […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top