انواع ریسک در بازارهای مالی که باید بشناسید

شناخت انواع ریسک در بازارهای مالی قبل از شروع فرآیند سرمایه گذاری و ورود به بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است و جالب است بدانید که در بازارهای مالی انواع مختلفی از ریسک وجود دارد. این انواع ریسک شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری، ریسک نرخ بهره، ریسک پولی، ریسک سیاستی و ریسک لیکوئیدیتی می‌ شوند …

بیشتر بخوانید