گزارش بازار بورس امروز ۹۹/۲/۲۲ و پیش بینی بازار ‌فردا

گزارش بازار بورس گزارش بازار بورس بدین شرح است که؛ شرکت سایپا با رشد بیش از ۱۰۰ درصد بازگشایی شد. بازگشایی پرماجرا! این شرکت در نیمه بازار مجاز محفوظ شد و به دلیل حجم تقاضای بالای ۱۰ میلیارد تومان، متوقف شد و معاملاتش به بعد از بازار موکل شد و در نهایت در ساعت ۳ […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top