عرضه سهام شرکت ‌های دولتی در بورس – جزئیات کامل به زبان ساده

رئیس سازمان خصوصی ‌سازی توضیحاتی در مورد عرضه نخستین صندوق ETF تحت عنوان واسطه ‌گری مالی که شامل سه بانک و دو شرکت بیمه می‌شود، ارائه کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا صالح در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، با اشاره به عرضه سهام شرکت ‌های دولتی در بورس، گفت: یک صندوق چهاردهم اردیبهشت عرضه می ‌شود […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top