تفاوت عرضه اولیه و پذیره نویسی در بورس چیست؟

مفهوم پذیره نویسی اخیرا و به دلیل پذیره نویسی صندوق etf دولتی به موضوع داغی تبدیل شده است و بسیاری از افراد پذیره نویسی را با خرید عرضه اولیه سهام در بورس اشتباه می گیرند. به همین دلیل این مطلب آموزشی را تهیه کردیم تا متوجه شوید تفاوت عرضه اولیه و پذیره نویسی در بورس […]

عرضه سهام شرکت ‌های دولتی در بورس – جزئیات کامل به زبان ساده

رئیس سازمان خصوصی ‌سازی توضیحاتی در مورد عرضه نخستین صندوق ETF تحت عنوان واسطه ‌گری مالی که شامل سه بانک و دو شرکت بیمه می‌شود، ارائه کرد. به گزارش ایسنا، علیرضا صالح در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری، با اشاره به عرضه سهام شرکت ‌های دولتی در بورس، گفت: یک صندوق چهاردهم اردیبهشت عرضه می ‌شود […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top