پامپ و دامپ چیست و تشخیص پامپ و دامپ چگونه است؟

اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داشته باشید، مطمئنا شنیده اید که ارز x پامپ شد و یا شاهد دامپ شدن ارز y هستیم، ولی آیا می دانید منظور از پامپ و دامپ چیست و تشخیص آن چگونه است و چه کمکی به معامله گران می کند؟ در پاسخ به این سوال که پامپ و […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top