وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف یعنی چی؟

سهامداران تازه وارد و یا حتی افراد حرفه ای تر، بعضی اوقات دلیل بسته شدن و یا حالت هایی مانند وضعیت مجاز محفوظ و مجاز متوقف رو نمیدونن و این که در این شرایط باید چیکار کنند و یا چه اتفاقی برای سهم افتاده است! خب این موضوع اصلا پیچیده نیست و بسته شدن و […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top