ماجرای شایعه هک شدن کارگزاری آگاه چه بود؟

امروز تو توییتر نوشته ای منتشر شده بود در رابطه با افشای اطلاعات مشتریان کارگزاری آگاه: با سلام و احترام، متأسفانه کارگزارهای بورسی ایران اصلا به فکر تامین امنیت و حفاظت از اطلاعات مشتریان نیستند. اطلاعات هویتی(سجام+قرارداد) بیش از ۱۱هزار نفر در کف موتور گوگل برای هفته ها در دسترس عموم بود. متأسفانه پشتیبانی شرکت […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top