فروش تعهدی چیست و چه کاربردی دارد؟

فروش تعهدی چیست؟ نوعی از معاملات در بازار کشورهای دیگر وجود دارد، که آنرا فروش استقراضی می نامند؛ فروش تعهدی تا حدّ زیادی شبیه به این معامله است با تفاوت اینکه این نوع معامله در ایران با توجّه به مسائل شرعی وفقهی با مشکلاتی مواجه بوده که با تغییرات انجام گرفته و برنامه ریزی مناسب […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top