بیمه عمر یا خرید طلا برای ما بهتر است؟

به نظر شما بیمه عمر یا خرید طلا برای سرمایه گذاری در بلندمدت برای شما مناسب تر است؟ اگر بخواهید برای آتیه خود سرمایه گذاری کنید، خرید طلا یا سکه و یا خرید بیمه عمر دو روش اصلی سرمایه گذاری بلندمدت در ایران به حساب می آید؛ ولی سوال اینجاست که بین بیمه عمر یا …

بیشتر بخوانید