سهامدار عمده کیست و چه تاثیری در بازار دارد؟

آیا می دانید سهامدار عمده کیست و نحوه شناسایی تحرکات سهامداران عمده چگونه است؟ اگر در بازار بورس فعال باشید، مطمئنا اصطلاح سهامدار عمده به گوشتان خورده است و شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که سهامدار عمده کیست و چطور می تواند روی بازار و سهم مورد نظر تاثیر بگذارید و آیا امکان این …

بیشتر بخوانید