بهترین فاز پردیس برای سرمایه گذاری

به نظر شما بهترین فاز پردیس برای سرمایه گذاری کدام است؟ شهر پردیس یکی از شهرهای حومه ای تهران است که به دلیل فاصله کوتاه نسبت به تهران و قیمت هایی به مراتب پایین تر، رشد بسیاری را تجربه کرده است و بسیاری از سرمایه گذاران و ساکنان تهران و سایر شهرها به دنبال خرید …

بیشتر بخوانید