ده نکته مهم که در خرید دلار باید به آن توجه کنید

یک – با وجود کاهش صادرات نفت ، ٩٠ درصد صادرات ایران منشأ انرژی دارد لذا کاهش قیمت نفت به گران شدن دلار و افزایش قیمت نفت به ارزان شدن دلار منجر می‌شود . دو – قیمت دلار به حجم صادرات نفت بستگی دارد ، اگر صادرات نفت واقعا صفر شود دلار به شدت گران […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top