علت کاهش شدید قیمت دلار و طلا | دلار ۲۰ تومانی؟

علت کاهش قیمت دلار و طلا چیست؟ بعد از افت و خیز های بسیار زیاد در بازار سکه و ارز، در حال حاضر شاهد روند نزولی قیمت ها در بازار ارز و طلا هستیم. از دیدگاه اقتصادی و سیاسی دلایل بسیاری را میتوان برای این جهت گیری های قیمتی ارز و سکه در نظر گرفت […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top