دلایل توقف نماد در بورس – همه چیز راجب توقف و بازگشایی نمادهای بورسی و فرابورسی

تمام افرادی که تا به حال سرمایه گذاری در بورس رو تجربه کردند، میدانند که گاهی اوقات این امکان وجود دارد که سهام خریداری شده توسط آن ها، موقتا بسته شده و معاملات آن صورت نپذیرد! خب دلایل توقف نماد در بورس چیست؟ توقف نماد بورسی نشانه خوبی است یا نشانه بد؟ چقدر طول میکشد […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top