دامنه نوسان بورس چیست؟ – همه چیز راجب دامنه مجاز نوسان سهام در بورس

به صورت خلاصه میتوان گفت که دامنه نوسان بورس به معنی بیش ترین و کم ترین تغییرات مجاز قیمت در طول یک روز است یا به عبارتی به معنی محدوده مجاز قیمتی برای معاملات سهام در طول روز می باشد. حالا اینکه به صورت دقیق تر دامنه نوسان بورس چیست و چرا اصلا دامنه نوسان […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top