افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ ها

کدام صنایع خط مقدم تجدید ارزیابی خواهند بود؟ تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دنبال شناسایی و به‌روزرسانی ارزش شرکت‌‌ها براساس دارایی‌هایی است که بنا به دلایل مختلف نظیر تورم شامل افزایش قیمت شده‌اند. اما چرا اکثر سهامداران به دنبال سهم‌هایی هستند که افزایش سرمایه دارند؟ عمده دلیل هجوم سهام‌داران برای خرید سهم‌‌های دارای تجدید ارزیابی، دارایی‌های […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top