استیک ارز دیجیتال چیست و چقدر سود دارد؟

آیا میدانید استیک ارز دیجیتال چیست و چقدر سود برایتان به همراه دارد؟ اصطلاح استیک در ارز دیجیتال به زبان ساده یعنی این که شما ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را برای مدتی مشخص در اختیار سایرین قرار دهید و دارایی شما در آن چند روز قفل شود و در ادامه دارایی شما آزاد خواهد …

بیشتر بخوانید