شاخص های مهم بورس ایران

آیا شاخص های مهم بورس را میشناسید؟ اگر می خواهید در بازار بورس فعالیت کنید و یا در حال حاضر فعال بازار سرمایه به حساب می آیید، باید در ابتدای امر با انواع شاخص های بورس اوراق بهادار تهران آشنا باشید. شاخص های مهم بورس زیاد نیستند و کافی است بدانید که هر کدام از …

بیشتر بخوانید