هوش مصنوعی و اقتصاد {بررسی همه جانبه}

هوش مصنوعی و اقتصاد چه ارتباطی با یک دیگر دارند؟ هوش مصنوعی چطور می تواند به فضای اقتصاد و حوزه سرمایه گذاری کمک کند و ما به عنوان سرمایه گذاری چطور می توانیم از این تغییر و تحولات در حوزه های تکنولوژی و سرمایه گذاری سود کسب کنیم؟ هوش مصنوعی در حال احاطه کل دنیای …

بیشتر بخوانید