افت قیمت سهام بعد از مجمع چگونه است؟

افت قیمت سهام بعد از مجمع همواره سوالات و ابهامات بسیار زیادی را برای سهامداران شرکت به همراه دارد؛ در واقع آن ها نمی دانند که علت کاهش قیمت سهم بعد از مجمع چیست و آیا باید کاری انجام دهند تا پول کسر شده را دریافت کنند؟ اگر سهم را بفروشند، بازهم این مابه التفاوت …

بیشتر بخوانید