اصطلاحات بورسی که باید دانست

اگر بخواهید در بازار بورس فعالیت کنید و یا بهتر است بگوییم؛ آگاهانه در بورس فعالیت کنید، در ابتدای امر باید با اصطلاحات بورسی آشنا شوید و مرسوم ترین آن ها را یاد بگیرید در هنگام مواجه با آن ها در بازار سرمایه، بدانید چه مفهوم و عملکردی دارند و چطور می توانند در راستای …

بیشتر بخوانید