برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ باشگاه آگاه

دانش بازار سرمایه

سوال :درآمد سپرده بانکی در صورت وضعیت درآمدها برای ماه منتهی به ۹۸/۱۲/۲۹ صندوق سرمایه گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار چند درصد از کل درآمده است؟

 

✍️کد سوال ۹۹۰۱۰۳۰

 

پاسخ: گزینه ۴

 

(گزینه ۴: هیچکدام)

 

 

 

برای دوستانتان بفرستید: