برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

پاسخ سوالات ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ باشگاه آگاه

دانش بازار سرمایه

سوال :بازدهی سهام سیمان فارس نو در زمستان چند درصد بوده است؟ (بر حسب قیمت پایانی)

 

✍️کد سوال ۹۹۰۱۰۳۱

 

پاسخ: گزینه ۳

 

(گزینه ۳: ۲۱٫۲۷)

 

????????????????

 

دانش بازار سرمایه

سوال :نمادهای “ثنوصا” و “کرمان” و “ثفارس” عضو کدام یک از گروه های بورسی هستند؟

 

 

✍️کد سوال ۹۹۰۱۰۳۲

 

پاسخ: گزینه ۱

 

(گزینه ۱: گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات)

 

برای دوستانتان بفرستید: