برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ باشگاه آگاه

دانش بازار سرمایه

سوال :کدام خدمت (یا فروش) کمترین درآمد را در سبد “درآمد شناسایی شده” نماد رتکو از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ۹۸ به خود اختصاص داده است؟

 

✍️کد سوال ۹۹۰۲۰۱۵

 

پاسخ : گزینه ۴

(گزینه ۴: خدمات طراحی و اجرا حفاظت کاتدیک)

 

برای دوستانتان بفرستید: