برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ باشگاه آگاه

 

 

#کد_سوال : ۱۴۰۰۰۳۰۲۷

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش فروردین ماه شرکت مهندسی ساختمان و تأسیسات راه آهن، کدام یک از خدمات این شرکت در این دوره درآمدی نداشته است؟

 

گزینه ۲: تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات

 

????????????????

????????????????

 

#کد_سوال : ۱۴۰۰۰۳۰۲۸

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش اردیبهشت ماه شرکت شیراز، کدام یک از محصولات شرکت در این دوره فروش صادراتی نداشته است؟

 

گزینه ۴: آرگون

 

????????????????

برای دوستانتان بفرستید: