برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات سه شنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ و چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ باشگاه آگاه

 

#کد_سوال : ۱۴۰۰۰۳۰۰۸

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش اردیبهشت ماه شرکت سیمان ارومیه، نرخ فروش سیمان داخلی نسبت به فروردین ماه چه تغییری داشته است؟

 

گزینه ۱: ۳۲ درصد افزایش

 

????????????????

 

#کد_سوال : ۱۴۰۰۰۳۰۰۹

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش اردیبهشت ماه خدیزل، در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ میزان فروش شرکت چقدر بوده است؟

 

گزینه ۲: ۸۶ میلیارد تومان

 

????????????????

 

#کد_سوال : ۱۴۰۰۰۳۰۱۰

 

دانش بازار آتی

سوال :میزان استخراج نقره کدام کشورها بیشترین تاثیر را در عرضه این محصول دارد؟

 

گزینه ۴: مکزیک، چین، پرو

 

????????????????

 

#کد_سوال : ۱۴۰۰۰۳۰۱۱

 

دانش بازار سرمایه

سوال :براساس گزارش اردیبهشت ماه شغدیر، نرخ فروش داخلی PVC به ازای هر تن چقدر بوده است؟

 

گزینه ۲: ۳۳ میلیون تومان

 

برای دوستانتان بفرستید: