برای انتخاب کلیدenter انتخاب کنید یا برای لغو ESC فشار دهید.

جواب سوالات سه شنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ باشگاه آگاه

 

✍️کد سوال ۹۹۰۵۰۲۴

 

دانش بازار سرمایه

سوال :دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات با ارائه خدمات، منتشر شده در تاریخ ۵ مرداد موضوع افشای اطلاعات کدام یک از نمادهای زیر است؟

 

 

گزینه ۱ : دیران

 

 

????????????????

 

 

✍️کد سوال ۹۹۰۵۰۲۵

 

دانش بازار سرمایه

سوال :با توجه به گزارش فعالیت تیر ماه شرکت بهساز کاشانه تهران، کدام گزینه از پروژه های واگذار شده این شرکت نیست؟

 

گزینه ۴ : ستااری

 

????????????????

برای دوستانتان بفرستید: